Karta flotowa dla firmy - Moyl

Kiedy odliczymy VAT od zakupu paliwa na kartę paliwową?

Od wielu lat wątpliwość budzi, czy dostawy paliwa oraz innych towarów, za które płacimy kartą paliwową, stanowią dostawy łańcuchowe. Interpretacja ogólna, którą wydało Ministerstwo Finansów, nie rozwiewa w pełni wątpliwości w tej kwestii, gdyż porusza jedynie zagadnienia transakcji trójstronnej, eminentem karty zaś nie jest pośrednik.

Jakie wyróżniamy schematy sprzedaży przy pomocy karty paliwowej?

Karta paliwowa to świetne rozwiązanie dla samochodów służbowych czy flot transportowych. Niesie ona ze sobą korzyści, takie jak kontrolowanie wydatków i oszczędzanie na paliwie. Jeżeli jeszcze nie posiadasz karty paliwowej, ale zastanawiasz się nad jej zakupem koniecznie wejdź na stronę: https://www.moyl.pl/zamow-karte, gdzie po wypełnieniu formularz będziesz mógł zamówić polską kartę paliwową Moyl.

Wyróżniamy kilka schematów sprzedaży przy pomocy karty paliwowej. Pierwszy schemat dotyczy sytuacji, kiedy to dostawa paliwa bądź innego towaru ma charakter dostawy łańcuchowej. Wszyscy podatnicy biorący udział w transakcji wystawiają osobno fakturę na rzecz kolejnego podatnika, znajdującego się w łańcuchu, wtedy to kolejnemu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury. Drugi schemat nie obejmuje dostawy łańcuchowej, zachodzi relacja jedynie na linii podatnik prowadzący stację paliw- odbiorca paliwa. Jedyną fakturą dokumentującą dostawę paliwa będzie ta wystawiona przez podatnika prowadzącego stację na rzecz odbiorcy paliwa. W tym przypadku możemy również odliczyć VAT. Pamiętać należy, że w przypadku, kiedy wystawiane są inne faktury, które mają udokumentować tę dostawę, wtedy podatnikowi, który ją otrzymuje, nie przysługuje odliczenie. Pierwszy z przedstawionych schematów z wiadomych względów jest bardziej pożądany, jednak w świetle prawa Unii Europejskiej właściwszym jest ten drugi sposób rozliczeń. Stanowisko w niniejszej sprawie wydał Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Nowe podejście Ministerstwa Finansów do kart paliwowych VAT i transakcji flash tite? 

Wraz z początkiem 2021 r., nastąpiły istotne zmiany w Ustawie o VAT. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, dzięki której operator miał uzyskać jasną odpowiedź na pytanie, kiedy może odliczyć VAT a w jakich sytuacjach nie może tego dokonać. Interpretacja wydana przez MF dotyczy jedynie transakcji trójstronnych.  Niestety w większości sytuacji tych podmiotów jest więcej niż trzy, w takich relacjach nie mogą one liczyć na moc ochronną interpretacji ogólnej, gdyż nie dotyczy zdarzenia, w którym uczestniczą.

W jaki sposób sklasyfikować transakcje dot. kart paliwowych? 

W świetle orzeczeń najważniejsze jest to, na kogo stacja paliw przenosi uprawnienia do dysponowania paliwem. Ministerstwo Finansów uznało, że właściciel stacji paliw przeniesie prawo rozporządzenia paliwem na odbiorcę, jeśli:

1) nabycie następuje bezpośrednio od dostawców;

2) decyzyjność jest po stronie odbiorcy;

3) odbiorca ponosi całość kosztów w związku z nabyciem paliwa;

4) podmiot pośredniczący jedynie przekazuje kartę paliwową odbiorcy;

W przypadku spełnienia wszystkich tych warunków, udostępnienie kart paliwowych przez podmiot pośredniczący stanowić będzie świadczenie usług, a nie dostawę towaru. Spełnienie czterech wspomnianych przesłanek spowoduje podstawę prawną do uznania usługi finansowej za podlegającą zwolnieniu z VAT.